Nuevo Usuario
Recordar mi contraseña
Inicio   |   Contactar
Su carro: 
(Buit)
Les dades facilitades per vostè, s'incorporaran i seran tractades en un fitxer amb la finalitat d'atendre la seva sol·licitud de compra de productes i / o serveis online de la nostra Organització, la relació mercantil existent i els tràmits administratius que se'n derivin, així com per al posterior enviament d'informació, per qualsevol mitjà, sobre notícies, promocions, productes i serveis futurs de la nostra Organització que puguin ser del seu interès. NOM EMPRESA, actua com a Responsable del Fitxer, amb domicili a DIRECCIÓ, N º CP - POBLACIÓ ( PROVÍNCIA ), amb l'única finalitat de poder atendre de forma correcta la seva sol·licitud de compra de productes i / o serveis on- line. Si ho desitja, pot accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-se al tractament d'aquestes dades mitjançant escrit dirigit al responsable de seguretat, a l'adreça anteriorment citada.

En compliment del deure d'informació contemplat en l'article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el dinamitzador i gestor de continguts de la web és NOM EMPRESA. L'esmentat domini d'Internet WWW.DOMINI.COM, es troba inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i / o interessats en l'apartat habilitat de (INDICAR ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC).


Condicions generals de compra de productes i contractació de serveis on- line

Les presents condicions generals de compra o contractació s'apliquen a totes les transaccions comercials realitzades a la nostra pàgina web WWW.DOMINI.COM, domini del qual és titular NOM EMPRESA amb CIF BXXXXXXX, i domicili a DIRECCIÓ, N º CP - POBLACIÓ (PROVÍNCIA) .

Qualsevol comunicació es podrà dirigir al domicili social anteriorment indicat, al telèfon 000 000 000, fax 000 000 000 oa l'adreça de correu electrònic (INDICAR ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC) .

Activitat

NOM EMPRESA es dedica a les activitat de serveis de desenvolupament de solucions per a Internet, del tipus assessorament, dominis i allotjament web + correu electrònic, disseny i creació de webs corporatives i solucions de comerç electrònic avançades, sent la informació subministrada en el website www.ylos. com la vigent en el moment de l'oferta. NOM EMPRESA, es reserva el dret a modificar l'oferta comercial presentada al lloc web ( modificacions sobre productes, preus, promocions i altres condicions comercials i de servei) en qualsevol moment. NOM EMPRESA fa tots els esforços al seu abast per oferir la informació continguda en el lloc web de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d'aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat del NOM EMPRESA, es procediria immediatament a la seva correcció. D'existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, NOM EMPRESA li comunicarà al client aquest error i el client tindrà dret a rescindir la compra sense cap cost per part seva.

Els continguts del lloc web WWW.DOMINI.COM podrien, en ocasions, mostrar informació provisional sobre algunes ofertes, serveis o productes. En el cas que la informació facilitada no correspongués a les característiques del producte el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per part seva.

WWW.DOMINI.COMno és responsable ni directament ni indirectament de cap dels serveis, les informacions, continguts, afirmacions i expressions que continguin els proveïdors de serveis de pagament i de gestió de compra que es puguin utilitzar en la present URL WWW.DOMINI.COM, i és responsable cada proveïdor de la seva gestió de cara al consumidor, Administració i tercers .

En el cas que s'inclogui informació del tipus esdeveniments i notícies de l'entorn, la responsabilitat recau en tot moment en les fonts d'informació d'aquests esdeveniments. El client entén que WWW.DOMINI.COM és un mer intermediari entre ell i les fonts d'informació, quan es tracta de documents, notícies i esdeveniments de responsabilitat de tercers .

Sistema de venda


Per realitzar una compra, l'usuari pot triar entre les formes de fer-nos arribar la seva sol·licitud de compra :

• Internet a través del gestor de comandes del web WWW.DOMINI.COM omplint el formulari "BOTIGA ONLINE" .
• Telefònicament al telèfon d'atenció al client : 000 000 000 .

Disponibilitat

NOM EMPRESA farà tot el possible per complaure a tots els seus clients en la demanda dels productes i serveis. No obstant això, en ocasions, i per causes difícilment controlables, com errors humans o incidències en els sistemes informàtics, és possible que la quantitat finalment servida pel proveïdor difereixi de la comanda realitzada per NOM EMPRESA per satisfer les comandes dels clients .

En el supòsit en que el producte no estigui disponible després d'haver-se realitzat la comanda, el client serà informat per email de l'anul·lació total o parcial d'aquest. L'anul·lació parcial de la comanda a causa de falta de disponibilitat no dóna dret a l'anul·lació de la totalitat de la comanda. Si arran d'aquesta anul·lació el client vol retornar el producte lliurat haurà de seguir el que estipula l' apartat Devolució .

Impostos aplicables

Els preus dels productes exposats a la pàgina web de WWW.DOMINI.COM, inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) que, si s'escau, sigui procedent aplicar i les despeses d'enviament .

Forma de pagament

En realitzar la seva compra, el client pot triar lliurement abonar les compres que realitzi mitjançant targeta de crèdit o dèbit (MasterCard, Visa, ... ) a través de la passarel·la de pagament Servired o través de Paypal. En determinats casos i per prevenir possibles fraus, NOM EMPRESA es reserva la possibilitat de demanar a un client una forma de pagament concreta en el cas que no s'acrediti fefaentment la identitat del comprador .

Cancel·lació i devolució de l'import pagat

Qualsevol cancel·lació de la compra de productes i / o serveis online de la nostra Organització prèviament realitzada, s'ha de fer per escrit enviant un correu a ( INDICAR ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC ). En el cas que el producte ja hagi estat servit per NOM EMPRESA al Client, sense que hi hagi comunicació prèvia pel Client de la seva sol·licitud de cancel·lació de la comanda, NOM EMPRESA procedirà a la devolució íntegra de l'import pagat pel client ( un cop sigui retornat el producte per part del client), restant d'aquest import les despeses d'enviament que s'hagin ocasionat en el servei de lliurament de la comanda .

Obligacions del client

El client de WWW.DOMINI.COM es compromet en tot moment a facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en els formularis de registre d'usuari o de realització de la comanda, ja mantenir-les actualitzades en tot moment .

El client es compromet a acceptar totes les disposicions i condicions recollides en les presents Condicions Generals de Compra entenent que recullen la millor voluntat de servei possible per al tipus d'activitat que desenvolupa WWW.DOMINI.COM .

Així mateix, en el cas que correspongui, es compromet a guardar de forma confidencial i amb la màxima diligència les seves claus d'accés personal al nostre lloc web .

Seguretat i confidencialitat

NOM EMPRESA garanteix la seguretat i confidencialitat en totes les seves comunicacions amb els seus clients .

Totes les operacions de pagament on - line es realitzen a través d'un servidor segur, que protegeix les dades davant intents de violació per tercers. Les dades del procés de compra es guarden en una base de dades dissenyada per a tal efecte .

NOM EMPRESA garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, domiciliaris, de pagament i de qualsevol altre tipus que ens proporcionin els nostres clients d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal .

Totes les dades facilitades pels nostres clients a WWW.DOMINI.COM o als seus empleats, seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat de NOM EMPRESA, amb la finalitat que s'estableixi en cada formulari de recollida de dades. En aquest formulari es permetrà acceptar o no finalitats i usos diferents dels necessaris per al compliment del present contracte .

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, els clients de NOM EMPRESA poden, en tot moment, exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals comunicant-ho per escrit a NOM EMPRESA, DIRECCIÓ, N º CP - POBLACIÓ ( PROVÍNCIA ). En el cas que les dades subministrades estiguin associats a una compra, la legislació espanyola ens obliga a mantenir almenys durant cinc anys, pel que no es podran esborrar ni rectificar, encara que sí bloquejar ( cancel·lar ), tot i que el client així ho sol·liciti. El present document es conservarà el temps necessari que determini la normativa vigent aplicable en format electrònic i serà accessible per a qualsevol client que ho pogués sol·licitar o tercers amb interès legítim .

En el cas d'error en la introducció de dades, el client disposa dels recursos telemàtics i personals que en aquestes condicions per a procedir a la seva esmena.

Legislació aplicable i jurisdicció competent


Les compravendes realitzades amb NOM EMPRESA se sotmeten a la legislació espanyola, i en cas de qualsevol conflicte o discrepància, les parts renuncien al seu propi fur i se sotmeten als jutjats o tribunals deNOM CIUTAT.